Email Adresiniz :
Göndereceğiniz Email Adresi :

Çalışan Profili


Serpil DARDAĞAN – İç Denetim Müdürü

 

serpilAkfen  bünyesinde  İç Denetim Müdürü olarak görev yapmaktayım. Tüm faaliyetlerimiz yıllık olarak planlanmakta ve Denetim Komitesinin nezdinde yürütülmektedir. Akfen Bünyesinde,  bağlı ortaklık veya iştirak statüsünde yer alan kurumların denetimini ekip arkadaşlarım ile gerçekleştirmekteyim. Yıllık Denetim Programında planlanmış denetim aktivitelerinin yanı sıra   Yönetim Kurulu veya Denetim Komitesinin talimatı doğrultusunda önceden öngörülemeyen  plansız  denetim faaliyetlerini de gerçekleştirmekteyiz. Akfen’de ki İç Denetim Faaliyetlerimizi Uluslararası Denetim Standartları çerçevesinde yürütmekteyiz. İç Denetim Biriminde çalışabilmenin en önemli kuralları arasında iyi bir mevzuat bilgisine sahip olmak ve örnek olayları analitik yönden değerlendirebiliyor olmak   yer almaktadır.

Denetim Faaliyetleri tamamen ekip çalışmasına dayanmaktadır.  Bu nedenle ekibin uyumlu çalışması, ekipte yer alan çalışma arkadaşlarımızın kendi  mesleki seviyelerini  daima yukarıya taşıyabiliyor olması son derece önem arz etmektedir. Denetim gerçekleştirilirken önce kurum içinde yer alan riskler ve bu risklerin etki dereceleri   tespit edilmektedir. Bunların tespit edebilmek için standartlarda yer alan denetim tekniklerini  kullanmaktayız. Bulgu olarak tespit edilen risklerin kurum bünyesinde çözümlenebilmesi için  alternatif aksiyon planlarını da ilgili süreç yöneticileri ile paylaşarak sadece durum tespiti yapmakla kalmayıp  aynı zamanda risklere çözüm önerileri getirmekteyiz. Sonraki dönemlerde ise bu risklerin çözümü ile ilgili alınan aksiyonların etkilerini ve sonuçlarını görmek için risk değerlendirme çalışmalarını  da yürütmekteyiz.

Akfen;  bünyesinde birbirinden farklı sektörleri barındırdığı için ve tüm bu kurumların denetim faaliyetlerinde yer aldığım için farklı tecrübeler edindiğimi söylemeden geçemeyeceğim. Her sektör kendi içinde farklı riskler barındırmaktadır. Bu yüzden farklı  denetim teknikleri  uygulayarak risk tespiti yapmaktayız. Bu yönden Akfen’de edindiğim kazanımların ve bana sağladığı katma değerin etkisi büyüktür. Ayrıca şimdiye kadar yayınladığımız Denetim Raporlarında belirtilen risklerin gerek Yönetim Kurulu ve gerekse Denetim Komitesi tarafından alınan aksiyonlar doğrultusunda  minimize edildiğini görmek motivasyonumuzu arttırmakta ve Akfen’in bir parçası olduğumuzu bize hissettirmektedir.

Daha önce edindiğim iş tecrübelerimi  kullanabilme ve buna paralel Akfen içinde edindiğim katma değerleri de bu tecrübemin üstüne koyarak kendimi geliştirebilme  fırsatını Akfen’de yakaladığım için kendimi şanslı hissediyorum.

İmge KOÇER – Finans Müdürü

 

imgekocer12Finans departmanında Akfen İnşaat Finans Müdürü olarak çalışmaktayım. Departman olarak piyasa koşullarına uygun olarak nakit ve risk yönetimi yapmaktayız. Sorumluluklarım arasında; koordinatör ve üst yönetime hazırladığım raporlar, kaynak temininde banka ilişkileri ve kredi paketlerinin hazırlanması; finansal kaynak temin etme ve kullanımı, nakdi kredi temini, kullanımı ve takibi, gayrinakdi kredi temini, kullanımı ve takibi; kredi teminatlarının verilmesi  ve takibi; nakit ve nakit benzerlerinin kontrolü ve vadelerinin takibi; günlük taşeron ve piyasa ödemelerin yapılması ve raporlanması, nakit girişlerinin takibi, teminata alınan kıymetli evrakların saklanması ve raporlanması, verilen çek ve senetlerin raporlanması, finansal piyasa gelişmelerinin ve mevzuatın takibi, proje ve teklif hazırlama çalışmalarına destek verilmesi, bütçe çalışması için dataların hazırlanması,  finansal  ve  dönemsel olarak hazırlanan SPK ve faaliyet raporuna bilgi akışının sağlanması yer almaktadır.
Güne güncel piyasa haberlerini okuyarak ve üst yönetime sunulmak üzere raporların düzenlenmesiyle başlıyorum. Günlük rutinim nakit ve hazır değerlerin kontrol edilmesi, nakit ve gayrinakit banka risklerinin yönetilmesi, taşeron ve piyasa ödemelerinin planlanması, gün sonu nakit ve risk  durumunun yönetime raporlanmasından oluşmaktadır.
ODTU İşletme mezunu olarak, hep Finans alanında bir kariyer planlamışımdır. Üniversite yıllarımda Londra ve Paris’te uluslararası yatırım bankalarında yaptığım stajlar ve sekiz yıl önce Akfen’e katılmadan önce, iki büyük firmada çalışarak edindiğim iş deneyimleri sayesinde Akfen’deki işime girmemi sağlayacak becerileri geliştridim.
Akfen’de etrafım sürekli büyüleyici zekası ve amaçları olan insanlarla çevrili ve bu benim için çok önemli. Aynı zamanda firmamıza yeni katılacak insanların seçilmesi aşamasında rol almayı ve yeni çalışma arkadaşlarımı eğitmeyi seviyorum. Kariyerime Akfen ailesinde devam etmeyi planlamaktayım.

Murat YAZICIGİL – Bütçe, Raporlama ve Risk Yönetim Uzmanı

 

mmmAkfen Holding çatısı altında “Bütçe, Raporlama ve Risk Yönetim Uzmanı” olarak Bütçe, Raporlama ve Risk Yönetimi Koordinatörü yönetiminde, şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinin planlı bir şekilde yürütülmesini ve kaynakların doğru değerlendirilmesini temin için Akfen Holding Yönetim Kurulu adına bütçe çalışmalarının koordine ve konsolide etmekteyim. Raporlama faaliyetlerini yürüterek çıkan sonuçları ilgili şirketin Genel Müdür’ü ile beraber yorumlamak, CFO ve İcra Kurulu’na rapor hazırlıklarını yürütmekteyim.

Bir iş ayımı genel hatlarıyla özetlemek gerekirse; Akfen Holding ve bağlı ortaklıklarının aylık nakit akış bütçelerinin hazırlanması ve gerçekleşen nakit akışı ile karşılaştırılarak analizleri tamamlamaktayım. Ayrıca, Akfen grup şirketlerinin ve bağlı ortaklıklarının üç aylık ve yıllık bağımsız denetim tablolarının analizi ile beraber yatırımcı ilişkileri bölümüne gelen finansal bilgilerle ilgili analist sorularına istenilen raporları hazırlamaktayım. Bunların yanında, Akfen iştiraki olan “Akfensu” şirketinin, hem aylık nakit akış bütçelerinin hazırlanması ve gerçekleşen nakit akışı ile karşılaştırılarak analizin yapılması hem de bağımsız denetim raporlarının sonuçlandırılmasından sorumluyum.

2007 yılında Bilkent Universitesi, İşletme Fakültesi’nden başarı bursu ile mezun olduktan sonra Deloitte firmasında denetçi görevi ile yaklaşık 4 yıl çalıştım. Finans konusundaki bu deneyimimden sonra masanın karşı tarafına geçerek 2011 Temmuz ayından itibaren Akfen Holding’de görev almaya başladım. Akfen Holding’de hem çalışma arkadaşlarımdan kazandığım tecrübeler hem de üstlendiğim görevin Akfen Holding’in ilerleyişine olan katkısını görmek benim işe olan motivasyonumu ve bağlılığımı arttırmaktadır. Bunların yanı sıra, üst düzey yöneticilere yakın çalışmam nedeniyle onların işlere nasıl yaklaştıklarını görmek, karar alırken nelere dikkat ettiklerini görmek benim kendi kişisel kariyerim için bulunmaz bir fırsat. Bu sebeplerden dolayı kendi büyürken içinde çalışan insanları da kendi ile büyütmeyi başaran Akfen Holding gibi bir şirkette çalıştığım için kendimi oldukça şanslı hissediyorum.

Murat Ali ÇELEBİOĞLU – İş Geliştirme Uzmanı

 

Akfen Holding’de İş Geliştirme departmanında uzman olarak çalışmaktayım. İşimiz oldukça geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Özetlemek gerekirse; altyapı ağırlıklı olmak üzere birçok farklı sektörden gelen iş fırsatlarını değerlendirmek, bu sektörlere yönelik araştırmalar yapmak, bünyemizde bulunan iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızın faaliyetlerini raporlamak ve yeni yatırımlarını değerlendirmek gibi faaliyetler öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra, yönetim ekibine yakın çalışmamız nedeniyle onlardan gelecek soruları ve istekleri karşılamak da bizim ilgilendiğimiz konular arasında bulunuyor.

Genel anlamda, bir iş gününde mevcut ilgilenilen projelerle ilgili dokümantasyon takipleri yapılmakta, proje için fizibilite modeli hazırlanmakta ve yönetime projenin daha iyi anlatılabilmesi için sunumlar hazırlanmaktadır. Ayrıca, grup şirketlerinin operasyonel performansı takip edilmekte ve yönetime raporlanmaktadır.
Akfen Holding’de çalışmaya başlamadan önce, Finansbank’ta 2,5 yıla yakın Proje İzleme Birimi’nde görev aldım. Bu zaman zarfında, Yeditepe Üniversitesi Finans Mühendisliği Doktora programına kabul edildim. Finansbank’ta edindiğim mali analiz ve fizibilite tecrübeleri ile doktora programında kazandığım akademik bilgi birikimi Akfen Holding’deki işi almamda oldukça etkili oldu. Hali hazırda, doktora programına devam etmekte olup yakın zamanda tezimi yazmaya başlayacağım.
Akfen Holding’de çalışmayı tercih etmemle ne kadar iyi bir karar verdiğimi burada geçirdiğim 9 ay sonrası daha iyi anladım. Burada, hem çalışma arkadaşlarımdan kazandığım tecrübeler hem de yaptığım işin Holding’in ilerleyişine olan katkısını görmek benim işe olan motivasyonumu ve bağlılığımı daha da arttırdı. Bunların yanı sıra, üst düzey yöneticilere yakın çalışmam nedeniyle onların işlere nasıl yaklaştıklarını görmek, karar alırken nelere dikkat ettiklerini görmek benim kendi kişisel kariyerim için bulunmaz bir fırsat. Bu sebeplerden dolayı kendi büyürken içinde çalışan insanları da kendi ile büyütmeyi başaran Akfen Holding gibi bir şirkette çalıştığım için kendimi oldukça şanslı hissediyorum.

Sabahattin İLHAN – Bilgi Teknolojileri Müdürü

 

Akfen’de Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak görev yapmaktayım. Bilgi işlem süreçleri kapsamında hizmetlerin ve altyapının bakım/kontrolü ve sürekli çalışır durumda olmasının sağlanması, bilgi işlem altyapısında oluşacak hataların düzeltilmesi son olarak da kullanıcı sorunlarının çözümlenmesi benim görev tanımımın özeti diyebilirim.

Genel olarak bir günüm periyodik sistem raporlarını inceleyerek, iş programı kapsamında yapılacak işlere devam ederek başlıyor. Daha sonrasında ise oluşan sistem ya da kullanıcı sorunlarının giderilmesi, periyodik bakım ve iyileştirmeler ile devam ediyor.

Daha önce farklı eğitim kurumlarında yapmış olduğum öğretmenlik deneyimimi Akfen’de geliştirerek uygulayabilme fırsatını yakaladığım, Akfen’nin de bana sağladığı disiplinli ve profesyonel bir çalışma hayatının içinde bulunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

İdil GÜNGÖRDÜ – Avukat

 

Akfen Holding hukuk departmanında avukat olarak çalışmaktayım. Şirketlere hukuki danışmanlık veren bir hukuk bürosunda görev yaptıktan sonra Akfen’de kurum içi avukat olarak çalışmaya başlayarak, masanın karşı tarafına geçtiğimi söyleyebilirim. Böylece, teoride kalan bilgilerin uygulamaya nasıl dönüştüğünü, örneğin şu anda sorumluluğumda bulunan şirket yönetimine ilişkin kararların, resmi kurumlar nezdinde yapılması gereken tescillerin, ihale ve sözleşme süreçlerinin “fiiliyatta” nasıl gerçekleştiğini Akfen Holding’in dinamik ve birçok sektöre ait yapısı sayesinde hızla tecrübe etme fırsatını buluyorum.
Şirketi ilgilendiren hemen her konu hukuk departmanını da ilgilendirdiğinden, kurulmuş ve kurulacak ticari ilişkilere ve olağan işlere ilişkin tüm evrakın mevzuata uygun şekilde hazırlanması, mevcut durumun hukuk çerçevesinde ortaya konularak çözümlenmesi, bizler için normal bir iş gününün genel özeti denilebilir.