Email Adresiniz :
Göndereceğiniz Email Adresi :

Etik Kodlar


Akfen İş Etiği Kuralları,  bütün yönetici ve çalışanların uymak zorunda olduğu ilke ve uygulamaları tanımlar. Bu kurallar ile Akfen yönetici ve çalışanlarının yüksek standartlarda davranış sergilemeleri, davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olmaları, Akfen ailesinin tüm bireylerinin en doğru yöntemleri kullanmaları hedeflenir.

Akfen Etik Kuralları, mevcut uygulamalarda kullanılan politikaların ve standartların yerine geçmemekle birlikte, kalınan durumlar için yol göstermeyi hedefler.

Karşı karşıya kalınan, sorunun çözümünün net olarak belirgin olmadığı alanlarda; zamanında, doğru ve sürdürülebilir kararlar alınması beklenir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız