Email Adresiniz :
Göndereceğiniz Email Adresi :

Küresel İlkeler Sözleşmesi


Küresel İlkeler (Global Compact) Sözleşmesi

Sürdürülebilir gelişmeyi ve iyi kurumsal vatandaşlık uygulamalarını destekleyen gönüllü bir girişim olan Küresel İlkeler Sözleşmesi; evrensel olarak kabul edilmiş prensiplere dayalı ilkeler bütünüdür. Öğrenmeye dayalı ve deneyimlerin paylaşımına açık olan bu forum aynı zamanda kurumlar ve diğer paydaşlar arasında iletişimi sağlayan bir ağıdır. Akfen Holding, evrensel ilkeler çerçevesinde iş dünyasında ortak bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla 2 Temmuz 2002’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzalamıştır. Atmış olduğu imza ile Türkiye’de Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk Holding ünvanını almıştır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi; şirketlerin insan hakları, işçi standartları, çevre ve yolsuzluk alanlarındaki 10 ilke kapsamında, BM ile yakın işbirliği içinde çalışmalarını öngörmektedir. Bu 10 ilke sırasıyla şunlardır:

İnsan Hakları
İlke 1. İşletmeler, deklare edilmiş insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdırlar.
İlke 2. Bu hakları herhangi bir biçimde suistimal etmemelidirler.
İşçi Standartları
İlke 3. İşletmeler, işçilerin toplu sözleşme ve derneklerden yararlanma haklarına izin vermeli ve bu kararı desteklemelidirler.
İlke 4. Zorla işçi çalıştırma uygulamasına son verilmelidir.
İlke 5. Tüm çocuk işçilerin çalıştırılmasına son verilmelidir.
İlke 6. İşçi ve iş gücündeki ayrımcılığa son verilmelidir.

Çevre
İlke 7. İşletmeler, çevre için önceden önlem almalı ve gerekli duyarlılığı gösterip mücadele etmelidirler.
İlke 8. Çevresel sorumluluğu artıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermelidirler.
İlke 9. Çevre dostu teknolojilerin yayılmasına ve gelişmesine yardımcı olacak her uygulamayı desteklemelidirler.

Yolsuzluk
İlke 10. İşletmeler, rüşvet ve ayrımcılık dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalıdırlar.

kuresellerlogo Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

İlerleme Raporu 2015

Görüntülemek için tıklayınız.

kuresellerlogo Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

İlerleme Raporu 2014

Görüntülemek için tıklayınız.

kuresellerlogo  Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

  İlerleme Raporu 2013

  Görüntülemek için tıklayınız.