Email Adresiniz :
Göndereceğiniz Email Adresi :

Destekledigimiz Üniversiteler


Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı

Akfen Holding, 2011 yılından itibaren Abdullah Gül Üniversitesi’nin vizyonuna uygun konumuna en kısa sürede ulaşması ve eğitim öğretim alanında kamunun yükümlülüklerini azaltmak amacıyla kurulan Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı’na katkıda bulunmaktadır. Vakıf, başarılı öğrencileri destekleyip ödüllendirmesinin yanı sıra akademik ve idari personelinin ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da karşılayacak her türlü desteği sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca, üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısı desteklenerek eğitim, araştırma ve uygulama imkânlarının da geliştirilmesi amaçlanmaktadır

London School of Economics

Yurt dışında önde gelen üniversitelerde Türkiye kürsüleri kurulması, ülkemizin tanıtım politikasının önemli unsurlarından birini oluşturmaktadır. Söz konusu kürsüler, Türk tarihi ve kültürünün yanı sıra güncel konulara ilişkin yaklaşımımızın yurt dışında bilinir kılınması açısından da önem taşımaktadır. Bu çerçevede yakın zamanda dünyanın en prestijli akademik kurumlarından London School of Economics bünyesinde, T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın girişimiyle “Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü” oluşturulmuştur. Kürsüde Danışma Kurulu Daimi Üyeliği bulunan Akfen adına bu görev, Pelin Akın tarafından yürütülmektedir. Akfen, Türkiye’nin tanıtımına yönelik böylesine önemli bir projeyi desteklemekten mutluluk duymaktadır.