Email Adresiniz :
Göndereceğiniz Email Adresi :

TİKAVTürkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Akın Ailesi tarafından 15 Ocak 1999 tarihinde Ankara’da kuruldu. Akfen Holding toplum ihtiyacını dikkate alan stratejiler ile sürdürülebilir başarıyı hedeflerken sosyal sorumluluk çalışmalarıyla insana yatırım yapmaktadır. Sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek olan Akfen’de çalışanlar da TİKAV’ın çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek olmaktadır. TİKAV sürekli gelişen bilgi çağında yeniliklere uyum sağlayabilen, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesi için sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek toplumsal fayda sağlamayı misyon edinmiştir. Bu misyon ile çeşitli konularda ve alanlarda projeler hayata geçirmektedir.

Yerel Projeler


Bireysel Gelişim Programı
Kurulduğu günden bu yana birçok farklı projeyi hayata geçiren TİKAV, 1999 yılından beri uyguladığı Bireysel Gelişim Programı (BGP) ile Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. BGP kapsamında özellikle toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaç edinmiştir. Bu çerçevede; üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştirmektedirler.

Bireysel Gelişim Programı ilk olarak 1999 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açılmıştır. 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde; 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerinde uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında, eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği yaratma hedefini benimseyen TİKAV, bu amaç doğrultusunda Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde on yılını doldurmuş üniversitelere yönelmiş ve Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Erzurum Atatürk üniversitelerinde projeyi uygulamaya başlamıştır. 2014 yılından bu yana projeyi yalnızca Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulamaktadır. 1999 yılından bu yana bu proje kapsamında yaklaşık 300 gence ulaşılmıştır.

TİKAV Kariyer Atolyesi Menti-Mentor Programı
2013 yılında uygulanmaya başlanan program Akfen ve bağlı ortaklarının yönetici ve çalışanları (mentor) ile son sınıf TİKAV bursiyer öğrencilerini (menti) bir araya getirmektedir. Program kapsamında Mentorluk Eğitimi alan gönüllüler, iş yaşamı ile alakalı tecrübelerini hem internet ortamında hem de yüz yüze mentiler ile paylaşarak, onlara kendi kariyer planlarını çizebilmek için fikir vermektedir. TİKAV, “Geleceğin Liderleri” olmaya hazırlanan öğrencilere, Bireysel Gelişim Programı ile profesyonel hayatın kapılarını aralamak ve iş dünyasında sosyal sorumluluk bilincini yaymayı amaçlamaktadır. Programa bugüne kadar toplam 35 bursiyer ve mentor katılmıştır.

MIP İşbirliğinde Gerçekleşen Projeler
TİKAV, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ortaklığında Mersin’de farklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmiştir. Bu projeler TİKAV koordinatörlüğünde MIP finansörlüğünde gerçekleşmiştir. 2010 yılında Mersin’in dağ köylerindeki 7-14 yaş aralığındaki 150’ye yakın öğrenciye “Eski Köye Yeni Âdet Projesi” ile bilgisayar kullanımı ve hijyen özbakım eğitimleri verilmiştir. 2011 yılında Akdeniz ilçesindeki anasınıfı öğrencilerinin velilerine “Anneler Okulu Projesi” uygulanmıştır. “Anneler Okulu Projesi” 2012 yılında Toroslar ilçesine bağlı köylerde devam etmiştir. Proje kapsamında yaklaşık 470 anneye ulaşılmıştır. 2013 yılında uyguladığımız “Mersin’de Muhtarlarla El Ele Projesi” ise 100 muhtarımıza doğrudan fayda sağlamıştır. Muhtarlara, İletişim Teknikleri, Etkili Liderlik, Resmi Yazışma Kuralları ve Bilgisayar kullanımı konularında seminerler verilmiştir.

2012 yılından bu yana her yıl yeni bir okulun tadilatınınyapılması planlanmaktadır. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenecek ihtiyacı olan bir okulun badana, boya ve tadilatı yapılarak toplumsal fayda sağlamak hedeflenmektedir. Ayrıca, binaların ihtiyacı olan eğitim materyalleri ve mobilya malzemeleri de bu proje bütçesinden karşılanmaktadır. Proje kapsamında 2012 yılında “Ortak Dilimiz Renkler Projesi” ile Mersin Kazanlı İlköğretim Okulu, 2013 yılında “Onarımı Bizden Okuması Sizden Projesi” ile Mersin Dikilitaş Anaokulu ve 2014 yılında da Mersin Halil Akgün İlk ve Orta Okulu’nun tadilatı yapılmıştır. Aynı proje kapsamında, 2015 yılında Mersin Toroslar Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu ve Mersin Akdeniz Zeki Sabah İlkokulu’nda yapılacak çalışmalarla projeye devam edilecektir. 2014 yılında uygulanan “İçimizdeki Engeller Projesi” ile engelliliğin bir mağduriyet olmadığı fikrini kazandırmak, engellilerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve engellilere fırsat eşitliği sağlamak için ailesinde engelli bulunan bireyleri bilinçlendirmek amaçlanmış, yıl içinde toplam 900 aileye ulaşılmıştır.

Uluslararası Projeler


The Duke of Edinburgh’s International Award-Turkiye
Akfen Holding, TİKAV’ın temsili altında dünyada 14-24 yaşlarındaki tüm gençlerin katılabileceği 140’tan fazla ülkede faaliyet gösteren gençlik gelişim programı olarak uygulanan Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödül Programı’na destek vermektedir. Ödül programı ilk kez 1956 yılında Edinburgh Dükü Ödülü adı ile Birleşik Krallık’ta Edinburgh Dükü Prens Philip’in desteği ile başlamıştır. Rekabetten uzak bir atmosferde, gönüllülük esasına dayalı toplumsal hizmet bilincinin geliştirilmesini hedefleyen Edinburgh Dükü Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, ülkemizde ilk defa 1995 yılında uygulanmaya başlamıştır. TİKAV, 2001 yılında Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’nın (International Award for Young People) Bağımsız Operatörü olarak programı kendi bünyesindeki gençlere uygulama yetkisini almıştır.

2003 yılına kadar bu kapsamda programa destek veren Akfen Holding, 2003 – 2013 yılları arasında Gençlik Ödülü Derneği yapısı içinde programın ana sponsorluğunu üstlenmiştir. 1 Haziran 2013 tarihi itibarıyla Ödül Programı, “The Duke of Edinburgh’s International Award-Türkiye” adıyla TİKAV, Ulusal Ödül Operatörü, tarafından temsil edilmeye ve Ulusal Ödül Komitesi tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Uluslararası Gençlik Ödülü Programı kapsamında bugüne kadar 8 milyondan fazla gence ulaşılmıştır. Şimdiye kadar toplamda yaklaşık 12.000 kişiye ulaşılan ülkemizde bugün 55 birimde program aktif olarak uygulanmakta ve 2.500’ü aşkın genç programa katılmaktadır.

tikavtikavtikavtikav

www.tikav.org.tr