Email Adresiniz :
Göndereceğiniz Email Adresi :

AKFEN SU


Akfen Çevre ve Su Yatırım, Yapım İşletme A.Ş. (Akfen Su) , Türkiye de su ve atık su sektöründe imtiyaz projeleri geliştirmek amacıyla 2005 yılından bu yana faaliyetlerine devam etmektedir.

Adres: Büyükdere Cad.
Levent Loft No: 201 Zemin Kat D:4 Levent 34394
İstanbul/Türkiye
Tel: +90 212 283 09 29
www.akfensu.com.tr

Akfen Su’nun misyonu, öncelikle Türkiye’nin mevcut su ve altyapı sektöründe ortaya çıkan büyük ekonomik kayıpları geri kazanmak ve halkın sürekli, güvenilir, sağlıklı su ve altyapı hizmeti almasını sağlamaktır. Şirket, yeni teknolojiler geliştirerek bu durumun devamlılığını sağlamayı ve uluslararası pazarda bu teknolojiler sayesinde güç kazanmayı hedeflemektedir

Öncelikli olarak içme ve kullanma suyu ile atık su projelerini kapsamına alan Akfen Su’nun kuruluşunu şekillendiren amaçlar şunlardır:

• Yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanan her türlü içme ve kullanma suyunun uygun şekilde dağıtımı ve bununla ilgili her türlü sistem ve tesisin araştırılması, tesisin projelendirilmesi, inşası, gerekli görülen bakım ve onarımların yapılarak işletilmesi.
• Her türlü evsel ve endüstriyel atık suyun, katı atıkların, yağmur suyunun toplanması, iskân alanlarından uzaklaştırılması, arıtma için gerekli sistem ve tesislerin araştırılması, projelendirilmesi, inşası, gerekli görülen bakım ve onarımların yapılarak işletilmesi.

Akfen Su, Akfen Holding (%50) ve Kardan N.V.(%50) ortak kuruluşudur. Kardan N.V, Hollanda’da kurulu uluslararası bir yatırım şirketi olup, dünyanın bir çok farklı bölgesinde altyapı, gayrimenkul ve finansal hizmet sektörlerinde yatırımları bulunmaktadır.

Akfen Su Projeleri

Güllük Belediyesi İçmesuyu ve Atıksu İmtiyaz Projesi

Akfen Güllük Çevre ve Su Yatırım Yapım İşletme A.Ş., (Akfen Su Güllük) 29 Ağustos 2006 tarihinde Güllük Belediye Başkanlığı ile imzalanan İçme ve Kullanma Suyu Temin-Tesis ve Atıksu Arıtma Tesisi Yapım ve İşletmesi İmtiyaz Sözleşmesi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 35 yıl süreyle imtiyaz hakkı devredilen bu projenin tüm yatırımları firmanın öz kaynakları ile tamamlanmıştır. Akfen Su Güllük kış aylarında 4,000, yaz aylarında 20 bin nüfusa ulaşan Güllük ilçesinde yaklaşık 6.000 aboneye hizmet vermektedir.

Dilovası Organize Sanayi Atıksu Yap İşlet Devret Projesi

Akfensu Arbiogaz Dilovası Atıksu Arıtma Tesisi Yapım ve İşletim A.Ş (Akfen Su Dilovası) ise 3 Ağustos 2007 tarihinde Dilovası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile imzalanan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi ve Ana Kollektör Hattı Yapım ve İşletme Projesi Sözleşmesi çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmekte olup Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrika ve işletmeler ile beraber Dilovası İlçesi’ne atıksu arıtma hizmeti vermektedir. 29 yıl süreli Yap İşlet Devret sözleşmesi çerçevesinde Şirket 21.144 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi, Çamur Kurutma Tesisi ve Atıksu Kollektör hatlarının yapımını 2010 yılında tamamlamış olup 01 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla operasyona gelmiştir.

Katı Atık Yönetim Hizmetleri

Su ve atıksu sektörlerindeki uzmanlık ve tecrübelerini Katı Atık Yönetimi hizmetlerinde birleştiren Akfen Su, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda Katı Atık Yönetim sistemleri geliştirilmesi ve yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

İşletmeler, faaliyet alanları, çevre kanunu ve buna bağlı yürürlükteki diğer mevzuatlar kapsamında Katı Atık Yönetimi alanında farklı çözüm ve gereksinimlere ihtiyaç duymaktadır. Akfen Su, Katı Atık Yönetim sistemi geliştirilmesi ve ilgili tüm süreçlerin tasarımı ve yönetimi alanlarında yeni teknolojileri kullanarak, sürdürülebilir, çevreci ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutulduğu çözümler sunmaktadır. Bu kapsamda Akfen Su çevre kanunu ve ilgili mevzuatı gereği yasal sorumluluklarının tespiti, raporlanması, tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkların belirlenmesi, tasnifi, toplanması, ayrıştırılması, geçici depolanması, nakliyesi, geri kazanılması ve bertaraf hizmetleri sunmaktadır.

Katı Atık Hizmetlerine ilişkin ilk sözleşmesini İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (IDO) ile imzalayan Şirket, İDO’ya tüm deniz araçları, kara araçları, kara işletmeleri, ofisler ve diğer liman sahaları içerisindeki hizmetleri sunmaya başlamıştır. Mevcut durumda ayrıca Isparta ve Yozgat Şehir Hastanesi, Mersin Entegre Sağlık Kampüsü ile Mersin Uluslararası Limanı’nda da katı atık hizmeti verilmektedir.