Email Adresiniz :
Göndereceğiniz Email Adresi :

Termik Enerji


Mersin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“ÖİB”) tarafından 04.10.2011 tarihinde özelleştirilen Mersin İli, Akdeniz İlçesinde bulunan, 58.000 m² yüzölçümlü taşınmaz için 40,6 milyon TL ile en yüksek teklif verilmiştir. 10.01.2012 tarihinde ÖİB ile varlık satış sözleşmesi imzalanmış ve tapu devri 19.01.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından 18 Aralık 2012 tarihinde, Mersin Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin (DGKÇS) kurulu gücünün 1.148,4 MW’a yükseltilmesi için EPDK’ya tadil başvurusunda bulunulmuş olup, kapasitenin artırılması ile ilgili EPDK’nın uygun karar yazısı tarafımıza iletilmiştir. Proje ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, incelenmiş ve değerlendirilmiş ve nihai kabul edilmiş ve inceleme değerlendirme süreci sona erdirilmiştir. 10.12.2013 tarihinde verilen ÇED Olumlu Belgesi, EPDK’na sunulmuş ve, tadil edilen lisans, EPDK’dan teslim alınmıştır. Lisans tadili, ÇED raporunun hazırlanması ve onayını müteakip 13 Ocak 2014 tarihinde yapılmıştır.

Adana İpekyolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş

Ayrıca Akfen Termik Enerji Yatırımları, Adana İpekyolu Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %50 hissesin satın alımını 22 Kasım 2013 tarihinde tamamlamıştır.

Söz konusu şirket Adana, Yumurtalık’da ithal kömüre dayalı olarak kurulacak, 615 MWm-600 MWe elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip bir enerji üretim tesisi için, EPDK’ya üretim lisansı alınması için başvuruda bulunmuştur. Proje “ÇED Olumlu” onayı alınmıştır. Projenin önlisans başvurusu Temmuz 2016’da EPDK tarafından reddedilmiştir.