Email Adresiniz :
Göndereceğiniz Email Adresi :

AKFEN ENERJİ


 340 MW kurulu güç, 1.220 GWs yıllık üretim kapasitesi.

Adres: Karaca Sokak No: 32/7 06700 G.O.P. Çankaya Ankara/Türkiye Tel: +90 312 408 1000
www.akfenenerji.com.tr

Yenilenebilir HES Yatırımları

 

Akfen Holding’in 15 santralden oluşan, toplam 339,5 MW kurulu güce ve yıllık 1.220,1 GWs enerji üretim kapasitesine Hidroelektrik santrali portföyü, AkfenHES Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. (“AkfenHES”) altında yer almaktadır.

Baraj Yatırımları

 

Laleli Baraj Tipi Hidroelektrik Santrali Projesi

Akfen Holding Yenilenebilir HES projelerine ilaveten enerji portföyünde bir adet baraj tipi hidroelektrik santral yer almaktadır. 101,6 MW kurulu güce ve yıllık 256,7 GWS enerji üretim kapasitesine sahip Laleli baraj tipi hidroelektrik santralinin lisansı Şubat 2011’de alınmıştır.

Diğer Enerji Yatırımları

 

Mersin Kombine Doğalgaz Santrali

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından “Satış” yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilen “Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 1503 No.’lu Parselde Bulunan 58.000,00 m2 Yüzölçümlü Taşınmaz” için en yüksek teklif Şirketimizin bağlı ortaklığı Akfen Enerji Yatırımları Holding A.Ş. bağlı ortaklığı olan Akfen Enerji Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verilmiştir. ÖYK, Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin/Karaduvar arsasının Akfen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.’ye satışına 01 Kasım 2011 tarihinde onay vermiş ve karar Resmi Gazete’nin 01 Kasım 2011 tarihli sayısında yayımlanmıştır. 10 Ocak 2012 tarihinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi (ÖİB) ile varlık satış sözleşmesi imzalanmış, tapu devri 19 Ocak 2012 tarihinde yapılmıştır.