Email Adresiniz :
Göndereceğiniz Email Adresi :

AKFEN ENERJİ


 339.5 MW kurulu güç, 1.220,1 GWs yıllık üretim kapasitesi.

Adres: Karaca Sokak No: 32/7 06700 G.O.P. Çankaya Ankara/Türkiye Tel: +90 312 408 1000
www.akfenenerji.com.tr

Yenilenebilir HES Yatırımları

 

Akfen Holding’in 15 santralden oluşan, toplam 339,5 MW kurulu güce ve yıllık 1.220,1 GWs enerji üretim kapasitesine Hidroelektrik santrali portföyü, AkfenHES Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. (“AkfenHES”) altında yer almaktadır.

Diğer Enerji Yatırımları

 

Mersin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“ÖİB”) tarafından 04.10.2011 tarihinde özelleştirilen Mersin İli, Akdeniz İlçesinde bulunan, 58.000 m² yüzölçümlü taşınmaz için 40,6 milyon TL ile en yüksek teklif verilmiştir. 10.01.2012 tarihinde ÖİB ile varlık satış sözleşmesi imzalanmış ve tapu devri 19.01.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Son Dönem Gelişmeler

 

EBRD’nin yenilenebilir enerji şirketlerimize yatırımı

Akfen Holding, 14 Aralık 2015 tarihinde yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. (Akfenhes), Akfenres Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş. (Akfenres), Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Akfen Toptan) ve Holding’e devrinin ardından Karine Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karine GES)’nin bir çatı altında toplanarak yapılandırılacak olan yenilenebilir enerji şirketinin toplam yüzde 20 oranındaki hisseleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
ile 100 milyon Amerikan Doları karşılığında ortaklık sözleşmesi imzaladı.