Email Adresiniz :
Göndereceğiniz Email Adresi :

AKFEN ENERJİ


  Yenilenebilir enerji portföyündeki yapılandırma ile HES, RES, GES ve Elektrik Toptan Satış tek bir şirket “Akfen Yenilenebilir Enerji” altında toplandı.

Adres: Karaca Sokak No: 32/7 06700 G.O.P. Çankaya Ankara/Türkiye Tel: +90 312 408 1000
www.akfenenerji.com.tr

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

 

Akfen Yenilenebilir Enerji Grubu’nun portföyünde halen 204,1 MW faaliyette; 23,7 MW inşaat aşamasında; 111,6 MW geliştirme aşamasında olmak üzere, toplam 339,5 MW kurulu güce sahip 15 adet HES yer almaktadır. Bunlara ek olarak ön lisans başvuru aşamasında olup ön hazırlıkları/ölçümleri devam eden tahmini 984 MW kurulu kapasiteye sahip 14 RES projesi (ve ayrıca TEİAŞ tarafından açıklanan ilave 2.000 MW’lık kapasite için eklenen 10 proje) ile güneş enerjisi alanında 7,3 MW işletmede olmak üzere toplam 147 MW kurulu güce sahip GES projesi (lisanslı ve lisanssız) bulunmaktadır.

Diğer Enerji Yatırımları

 

Mersin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali
T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“ÖİB”) tarafından 04.10.2011 tarihinde özelleştirilen Mersin İli, Akdeniz İlçesinde bulunan, 58.000 m² yüzölçümlü taşınmaz için 40,6 milyon TL ile en yüksek teklif verilmiştir. 10.01.2012 tarihinde ÖİB ile varlık satış sözleşmesi imzalanmış ve tapu devri 19.01.2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Son Dönem Gelişmeler

 

EBRD’nin yenilenebilir enerji şirketlerimize yatırımı

Akfen Holding, 14 Aralık 2015 tarihinde yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları Akfenhes Yatırımları ve Enerji Üretim A.Ş. (Akfenhes), Akfenres Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş. (Akfenres), Akfen Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (Akfen Toptan) ve Holding’e devrinin ardından Karine Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Karine GES)’nin bir çatı altında toplanarak yapılandırılacak olan yenilenebilir enerji şirketinin toplam yüzde 20 oranındaki hisseleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)
ile 100 milyon Amerikan Doları karşılığında ortaklık sözleşmesi imzaladı.