EN
YÖNETİM KURULU
Anasayfa / Kurumsal / Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

1954 yılında İstanbul’da doğan Hamdi Akın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Günümüzde faaliyet konusu altyapı ve üstyapı inşaatı, deniz limanı işletmeciliği, deniz ulaşımı, su dağıtım ve atık su hizmetleri, enerji ve gayrimenkul gibi endüstri kollarında faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve iştiraklerine yatırım yapmak, idare ve koordinasyonunu sağlamak olan Akfen Holding’i 1976 yılında kurdu. Akfen Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Akfen Yenilenebilir Enerji ve Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanlıği ve Mersin Liman İşletmeleri (MIP) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. 1997 yılında dünyanın en zorlu sektörlerinden biri olan havacılık sektöründe Türkiye’de ilk büyük kapasiteli havalimanı inşaatı ve operasyonunu yapmak üzere kurduğu TAV markasında 2017 yılına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

Özel girişimciliğinin yanı sıra özelleştirme kapsamındaki altyapı, enerji ve yatırım projeleri de gerçekleştiren Akın, iş dünyasındaki dinamizmini ve gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev alarak sivil toplum örgütlerine de taşıdı. Hamdi Akın, 2000-2002 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, 1992-2004 yılları arasında Metal Sanayiciler Sendikası (MESS) Ankara Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 1995-2001 yılları arasında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2008-2009 yılları arasında Türkiye Sanayici İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı ve 2011-2018 yılları arasında Deniz Temiz Derneği’nin (TURMEPA) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

London School of Economics’de Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü’nün kurucularından olan Akın, 1999 yılından bu yana Türkiye iyi yetişmiş insan kaynağı sağlamak amacıyla kurduğu Türkiye İnsan Kaynakları ve Eğitim Vakfı’nın (TİKAV) Kurucu Üyesi ile Vakfın Onursal Başkanı, Basketbol için Eğitim ve Destek Vakfı (BİDEV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu Üyesi unvanlarını taşıyor.

2006 yılında İngiltere’nin Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Selim Akın, aynı yıl Türkiye’ye döndükten sonra iş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı’nda başladı. Selim Akın, daha sonra Akfen Holding’in Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev yaptı.

Akın’ın görev aldığı başlıca projeler; Araç Muayene İstasyonları’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding’in halka arz ve tahvil ihracı oldu. Halen Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Selim Akın, Akfen Holding’in CEO’luğunu da yürütüyor.

Selim Akın’ın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Genç İşadamları Derneği ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Denetleme Kurulu üyelikleri bulunuyor. Akın aynı zamanda 2018 yılından bu yana DEİK temsilciliği görevini de üstleniyor.

2010 yılında İngiltere’de Surrey Üniversitesi’nden mezun olan Pelin Akın Özalp, iş hayatına Deutsche Bank’ta başladı. Türkiye’ye döndükten sonra TAV Havalimanları Holding bünyesinde MT programına katıldı. Özalp, 2012 yılında Akfen Holding’e Yönetim Kurulu üyesi olarak geçti.

Akfen Holding tarafından kurulan TİKAV’da (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif çalışmalarda bulunan Pelin Akın Özalp’in, Duke of Edinburgh International Award Türkiye Programı’nın Genel Başkan Yardımcılığı görevi de bulunuyor. 2013-2020 yılları arasında YPO ağında bulunan Pelin Akın Özalp ayrıca 2010’dan beri London School of Economics’de (LSE) kurulan Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü’nün de Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

DEİK’te (Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) İspanya, İngiltere ve ABD İş Konseylerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Pelin Akın Özalp, aynı zamanda Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD), Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve American Turkish Society (ATS) Yönetim Kurulu Üyeliği ile Inclusive Capitalism Yürütme Kurulu Üyeliğini sürdürüyor.

Daha önce Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Danışma Konseyleri, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) gibi çeşitli STK ve derneklerin Yönetim Kurulu’nda görevler alan Özalp, 2014 yılında TÜSİAD’ın en genç Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.

Pelin Akın Özalp, halen Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji, Akfen GYO, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Travelex Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

1977 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi ve Maliye Bölümü’nden mezun olan İrfan Erciyas, iş yaşamına Türkiye Vakıflar Bankası’nda başlamıştır. Türkiye Vakıflar Bankası’nda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü yaptıktan sonra 1996-2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak, 2002-2003 arasında ise Genel Müdür olarak görevini sürdürmüştür.

2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Akfen Holding’e katılan Erciyas, başta Araç Muayene İstasyonları, Mersin Uluslararası Limanı ve İDO’nun özelleştirilmesi olmak üzere, Akfen GYO ve Akfen Enerji’nin kuruluş ve yatırım süreçleri, Akfen Holding ve Akfen GYO’nun halka arzları, iştiraklerden hisse satışları ve uzun vadeli finansman konularında önemli görevler üstlenmiştir. İrfan Erciyas Mart 2010’dan bu yana Akfen Holding’de Murahhas Üye olarak görevine devam etmekte olup Akfen Holding’in birçok iştirak ve bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sıla Cılız İnanç, 1996 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra, 1997 yılında Akfen Holding bünyesinde çalışmaya başlamıştır.‎

Türkiye’de Özel Sektör Kamu Sektörü Ortaklıkları (PPP), şirket birleşmeleri ve devir almaları ile altyapı, inşaat, enerji ve rekabet hukuku alanlarında çalışmıştır. Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuat çalışmalarında aktif görev almıştır. Akfen ve ortaklıklarının taraf olduğu yap-işlet-devret, hak/imtiyaz devirleri ve özelleştirme uygulamalarının ihale ve devirleri dâhil tüm süreçlerinde bulunmuş, projelerin finansman yapılarının kurulması ve kredi sözleşmeleri ile Akfen Holding A.Ş. ve Akfen GYO A.Ş.’nin pay ve tahvil ihracı işlemlerinde yer almıştır. Şirket ve holding yapılanmaları ile ilgili çalışmıştır.

Sıla Cılız İnanç, Akfen Holding A.Ş., ve Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ile iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir.

1998 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olan Kayrıl Karabeyoğlu, 1998-2001 yılları arasında New York Lubin School of Business’da Finans ve Bilgi Sistemleri üzerine çift anadal yaparak yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine 2001-2004 yılları arasında Standard and Poor’s New York Ofisi’nde başlayan Karabeyoğlu, 2004 ile 2006 yılları arasında Garanti Bankası’nda Proje Finansman Bölümü’nde çalışmaya devam etti.

Kayrıl Karabeyoğlu, 2006-2010 yılları arasında SU Private Equity Management’da Direktör ve 2010-2013 yılları arasında Advent International’da Türkiye Ülke Müdürü olarak görev yaptı.

Bunun ardından 2013-2018 yılları arasında Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’nda CEO olarak görev yapan Karabeyoğlu, Radore Veri Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Endeavor Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini de üstlendi.

Karabeyoğlu’nun uluslararası yayınlarda “LBO ve Kredi Riski- LBO işlem hacimleri ve kredi performansları arasındaki ilişki”, “Kaldıraç ve Temettü- Özel sermaye fonlarının bilanço yapılandırma stratejileri” ve “Türev piyasası oyuncularının portföylerinin kredi kalitesi” başlıklarıyla çıkan üç makalesi de bulunmaktadır.

2018-2022 yılları arasında Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü görevini yürüten Karabeyoğlu 2023 yılı itibariyle Akfen Holding Yönetim Kurulu Danışmanlığı görevini yürütmektedir.

ÜST YÖNETİM

2006 yılında İngiltere’nin Surrey Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Selim Akın, aynı yıl Türkiye’ye döndükten sonra iş hayatına Akfen Holding Muhasebe Departmanı’nda başladı. Selim Akın, daha sonra Akfen Holding’in Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev yaptı.

Akın’ın görev aldığı başlıca projeler; Araç Muayene İstasyonları’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Mersin Limanı’nın özelleştirilmesi ve finansmanı, Akfen Holding’in halka arz ve tahvil ihracı oldu. Halen Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Selim Akın, artık Akfen Holding’in CEO’luğunu da yürütecek.

Selim Akın’ın, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türkiye Genç İşadamları Derneği ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Denetleme Kurulu üyelikleri bulunuyor. Akın aynı zamanda 2018 yılından bu yana DEİK temsilciliği görevini de üstleniyor.

1990 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Bekit, Yüksek lisansını Londra Webster University’de Uluslararası Finans dalında, 1992 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl STFA Enerkom’da Finansman ve Bütçe biriminde başladığı finans kariyerine, 1995’te Garanti Bankası’nda Mali Analiz, Pazarlama ve Kurumsal Krediler’de yönetici olarak devam etmiştir. 1998 yılında katıldığı Akfen Holding’de halen Genel Müdür Yardımcısı (Finans – CFO) olarak görev yapmaktadır.

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi İİBF’den mezun olan Durak, iş hayatına aynı yıl Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2005 – 2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı ve Maliye Bakanı Özel Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmüş, 2008-2009 yıllarında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü görevinde bulunmuştur. 2010-2011 yılları arasında University of Illinois’de Finans master programını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmüş ve 2012 yılında Vergi Başmüfettişliğine atanmıştır. 2013 yılı Haziran ayında Deloitte Türkiye bünyesine katılmış ve 2017 yılının Ağustos ayına kadar Vergi Direktörü ve Vergi Ortağı unvanları ile Yeminli Mali Müşavirlik yapmıştır. Gündoğan Durak ABD Illinois eyaletine kayıtlı olarak CPA (Certified Public Accountant) unvanına sahiptir. Ayrıca CMA ve CGMA sertifikalarını elinde bulundurmaktadır. TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu ile TÜSİAD Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası üyesidir. Halen Akfen Holding A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler görevini sürdürmektedir.

1996 yılında Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finansman Bölümü’nden mezun olan Şahanoğlu, kariyerine 1996 yılında Alternatifbank’ın Yönetici Eğitim programında uzman yardımcısı olarak başlamıştır. 1998-2006 yılları arasında TAIB Yatırım Bank ve Türk Eximbank’ın hazine ve fon yönetimi bölümlerinde farklı masalarda görev üstlenmiştir. 2006 yılında Belçika’da EHSAL European University College (Hogeschool Universiteit Brussel & Katholieke Hogeschool Sint Lieven) ‘ta European Business alanında master derecesini tamamladıktan sonra 2007 yılında Akfen Holding İş Geliştirme Departmanında çalışmaya başlamıştır. Akfen Holding’e katıldığı tarihten itibaren pek çok altyapı, enerji, gayrimenkul ve madencilik sektörlerinde şirket birleşme, satın alma ve özelleştirme işlemleri, halk arzlar, ikincil arzlar ve de-listing gibi kurumsal aksiyonlarda ve son dönemde emerging teknolojiler alanında girişim sermayesi yatırımlarında aktif görev almıştır. Halen Akfen Holding’ de Genel Müdür Yardımcısı – İş Geliştirme görevini sürdürmektedir

Kara Harp Okulu İşletme ve Sistem Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur, Istanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisans yapan Kürşat Tezkan 1996 yılında askerî kariyerini sonlandırarak Akfen Sanayi ve Tarım Ürünleri İthalat, İhracat ve Pazarlama A.Ş.’de uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

1996- 2007 yılları arasında Akfen Turizm ve Akfen Holding Finansal Muhasebe Bölümü’ndeki yöneticilik görevlerinin ardından , Kusadası Limanı Ege Liman İşletmeleri A.Ş . Genel Müdür Yardımcılığı, Akfen Turizm Yat.ve İşlet. A.S. Genel Müdürlüğü, Tüv-Türk Tasıt Muayene İstasyonları Direktörlüğü ve Akfen Holding A.Ş’de kamu ve iş geliştirme koordinatörlüğü yaptı.

Kuşadası Limanı, Araç Muayene İstasyonları ve Mersin Limanı gibi önemli özelleştirme projelerinin ihale, fizibilite ve teslim alma çalışmalarını yürüttü.

2007- 2012 yılları arasında Mersin Limanı’nın özelleştirilmesiyle birlikte, Mersin Limanı’nın teslim alınması, şirketin yapılanması, iş geliştirmesi ve kurumlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2012 – 2015 arasında Akfen Holding Kamu İlişkileri Koordinatörü ve Akfen Su Genel Müdürü görevlerini üstlendi.

2015 -2023 Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş de iş geliştirme ve izinlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği ve DEİK iş konseylerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Enerji Yatırımcıları Derneği ve Hidrojen Üreticileri Derneği yönetim kurulu üyeliği ise devam etmektedir.

1994 Yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olan Dardağan, sırasıyla İÇ Holding A.Ş., Fırat Plastik A.Ş., DHL Express A.Ş., Çalık Enerji A.Ş., MAN Türkiye yan sanayisi olan ve Yönetim Merkezi Almanya’da yerleşik olup Ankara’da faaliyet gösteren Farhym-Hymer Plastik A.Ş. firmalarında Bütçe Raporlama Uzmanı, Mali İşler Sorumlusu,Mali Analist ve Denetçi pozisyonlarında çalışmıştır. 2004 yılında SMMM Ünvanını almıştır. Akfen Holding bünyesindeki kariyerine 2006 yılında Akfen Holding A.Ş. Grup Şirketi olan Akfensu Dağıtım Şirketinde Mali İşler Müdürü olarak başlamıştır. İç Denetçilik kariyerini ise 2010 yılında kurulan Akfen Holidng A.Ş. İç Denetim Müdürlüğü’nde devam ettirmiş olup halen İç Denetim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

1987 Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Yüksel, Profilo Holding A.Ş. bünyesinde PEG A.Ş. muhasebe servisinde beş yıl muhasebe memuru olarak görev yapmıştır. 1990 yılında Muhasebe uzmanı olarak Akfen Müh. Müş. Müt. ve Müm. A.Ş.’de çalışmaya başlamıştır. 1998 yılında SMMM unvanı almıştır. 13 Ocak 2014 tarihinde Bağımsız Denetçi Belgesini alarak, Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. Akfen Holding Muhasebe Müdürlüğü’nde yöneticilik görevlerinde bulunan Yüksel, halen Akfen Holding Muhasebe Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

2007 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olan Şimşek, iş hayatına 2007 yılında Akfen Holding A.Ş. Finans Departmanında Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. 2008-2010 yıllarında Akfen Holding A.Ş. İç Denetim departmanında Uzman, 2010-2012 yıllarında Akfen Holding A.Ş. Finans Departmanında Finans Müdür Yardımcılığı görevlerinden sonra, 2012-2016 yıllarında Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’de ve 2016-2017 yıllarında da Akfen Altyapı A.Ş.’de Finans Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ekim 2017 itibariyle Akfen Holding A.Ş. Finans Koordinatörü olarak görev yapan Şimşek, Akfen Holding iştirak ve bağlı ortaklıklarının iç denetimi ve raporlanması , proje finansmanı ve refinansmanı, şirket birleşme ve satın almaları, halka arz ve tahvil arzları ile Yenilenebilir Enerji sektöründe iş geliştirme gibi süreçlerde aktif rol almıştır.