EN
DOĞA
Anasayfa / Sürdürülebilirlilik / Doğa ve Gezegen / Doğa

Çevre Dostu Yönetim

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çevreye olumsuz etki yaratmamak amacıyla projeye başlamadan önce bölgenin Çevresel Etki Değerlendirmesi’ni (ÇED) yapıyor, yasal olarak gerekli tüm izinleri alarak proje alanındaki fauna ve florayı koruyor, çevre ile yüksek uyumlulukta projeler geliştiriyoruz.

İnşaat, turizm, yenilenebilir enerji, atık ve su yönetimi, maden başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde doğayla uyumlu bir şekilde üretim yapma sorumluluğu ile projelerimizde doğal kaynakları korumak ve çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda çevreye olumsuz etki yaratmamak amacıyla projeye başlamadan önce bölgenin Çevresel Etki Değerlendirmesi’ni (ÇED) yapıyor, yasal olarak gerekli tüm izinleri alarak proje alanındaki fauna ve florayı koruyor, çevre ile yüksek uyumlulukta projeler geliştiriyoruz.

Akfen Yenilenebilir Enerji’nin amaçları arasında, faaliyet gösterdiği alanlarda biyoçeşitliliğin korunması konusunda kararlılık ve biyoçeşitliliği koruyucu ve doğayı destekleyici projeleri desteklemek bulunuyor. İşlettiği HES, GES ve RES’lerde raporlama dönemi boyunca biyoçeşitlilik gözlemleme çalışmaları yürüttü, bu çalışmalar ile proje sahaları içerisinde IUCN Kırmızı Listesi’nde bulunan türlerin yer almadığı gözlemlendi. Proje alanlarında yaban hayatı rehabilitasyon çalışmaları ve bölgede ağaçlandırma da dâhil olmak üzere peyzaj çalışmaları yürütülüyor.

 

Akfen İnşaat’ın yapmış olduğu ve Akfen Hastanelerinin yönettiği tüm şehir hastanelerinde; yeşil çatı uygulamaları ile biyoçeşitlilik açısından da yeni yaşam alanları yaratarak, kuşlar gibi hayvanlar için yaşam ortamları oluşturdu. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde toplam 6.460 m2 alanda yeşil çatı bulunuyor.

Akfen GYO’nun işlettiği Bodrum Loft projesinin peyzaj çalışmaları, bölgenin yapısına uygun olarak özellikle seçilen Çam, Zeytin, Sakız, Mersin, Dağ Çileği gibi bitkilerle ve bölgenin endemik türleri kullanılarak yürütülüyor. Böylelikle oluşturulan bitki örtüsünün adaptasyonu sağlanarak bitki dokusunun olumsuz mikroklima etkilerinden zarar görmesi engelleniyor.

Akfen Turizm, otellerinde misafirlerinin konforunu ve memnuniyetini doğaya saygı göstererek sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda bölgenin biyoçeşitliliğini koruma amaçlı projeler gerçekleştiriyor.

Akfen Hastane’nin yönettiği tüm şehir hastanelerinde, hastane çatılarında hem yeşil çatı uygulaması kullanılarak böcek ve kuş türlerine ev sahipliği yapan yaşayan alanlar oluşturuldu hem de toprak kalınlığı geniş alanlarda iyi tarım uygulamalarının denenmesine olanak sağlandı.

Acacia Maden çalışmalarında kullanılan maden alanlarının çevresi korunarak, maden sahalarının rehabilitasyonu için fidan dikim çalışmaları yürütülüyor. Bölgedeki flora, fauna ve sucul ekosistem alanlarında biyoçeşitlilik izleme planı kapsamında, alanında uzman akademisyenlerle iş birliği yapılarak Biyoçeşitlilik İzleme Planı ve Biyoçeşitlilik Aksiyon Planı çalışmalarına ait rapor hazırlanıyor.

 

Atık Yönetimi

Akfen olarak, sorumlu üretim ve tüketim anlayışını benimsiyor, doğal kaynakların aşırı kullanımına, su ve toprak kirlenmesine sebep olmamak adına atık üretimini minimize etmek ve çevresel etkileri azaltmak için sürdürülebilir atık yönetim uygulamalarını destekliyor ve uyguluyoruz. Faaliyetlerimizde düzenli depolama sahalarına giden atık miktarını azaltarak, atıkların ekonomiye kazandırılmasını hedefliyor, sıfır atık modelini destekliyoruz.

Atık yönetimini ve etkilerini paydaşlarımıza anlatarak farkındalığı sağlamak ve çevreye olan etkilerini azaltma konusunu kurumsal kültürümüzün bir parçası haline getirmek için çalışıyoruz.

Holdingimizin ve grup şirketlerimizin genel merkezinde atıklar, kaynağında ayrı olarak toplanıyor. Toplanan atıkların bertarafının sorumluluğunu bulundukları bina yönetimi taşıyor ve bina yönetimi atıkları, Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun olarak bertaraf ediyor. Grup şirketlerimizde oluşan her türlü yağ türü yönetmeliğe uygun olarak ayrı şekilde depolanmakta ve enerji kazanımının sağlanması amacıyla lisanslı firmalara verilmektedir.

Akfen Çevre ve Su, genel merkezinde oluşturduğu plastik atık miktarını azaltmak için içme sularında pet şişe kullanımını terk ederek damacana su ve cam bardak kullanımına geçti. Ofis işlemleri kaynaklı oluşan atık kâğıt miktarını azaltmak amacıyla, gerekmedikçe çıktı almama prensibi ile çalışıyor.

Akfen GYO işlettiği Bodrum Loft’da, tedarik kaynaklı oluşacak atık miktarlarını azaltmak amacıyla, aynı firmadan tedarik edeceği ürünleri tek seferde toplu olarak istiyor, ayrı ambalaj kullanımının önüne geçmeye çalışıyor ve tüm süreçleri sıfır atık modeline uygun olarak yürütüyor.

 

“Atık yönetimini ve etkilerini paydaşlarımıza anlatarak farkındalığı sağlamak ve çevreye olan etkilerini azaltma konusunu kurumsal kültürümüzün bir parçası haline getirmek için çalışıyoruz.”

 

İklim Değişikliği Enerji Yönetimi

İklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden biri fosil yakıt tüketiminin hızla artmasına bağlı olarak atmosfere büyük oranda sera gazlarının salınmasıdır. Fosil yakıt kullanımı neticesinde oluşan sera gazlarının önüne geçmek amacıyla dünya genelinde temiz enerji yatırımlarına destek veriliyor ve enerji verimliliği çalışmaları yürütülüyor. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın bir destekçisi olarak, 7. Hedef olan Erişilebilir ve Temiz Enerji amacına uygun şekilde sürdürülebilirlik taahhütlerimiz arasına; “Portföyüne yeni kömür kapasitesi eklememeyi ve portföy kapasitesinin %100 yenilenebilir enerjiden oluşmasını ve sürdürülebilir enerji üretimi yatırımları için araştırma ve planlama yapmayı” ekledik ve faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde bu anlayış doğrultusunda çalışıyoruz.

“Akfen Grubu olarak portföyümüze yeni kömür santrali eklememeyi ve kapasitenin tamamının %100 yenilenebilir enerjiden oluşturmayı taahhüt ediyoruz.” 

  

İklim Değişikliği Emisyon Yönetimi

İklim değişikliği, dünya genelinde yaşanan en büyük çevresel tehditlerden birini oluşturuyor. Günümüzde iklim değişikliğinin aşırı hava olayları, sel, kuraklık, yağış adaletsizliği gibi durumlarla iyiden iyiye kendini gösteriyor olması ekosistemleri ve insan yaşamını doğrudan etkiliyor. İklim değişikliğinin etkilerini artırması üzerine ülkeler harekete geçerek ortak emisyon azaltım hedefleri veriyor, Paris Antlaşması ile insan kaynaklı sera gazı salımlarının neden olduğu küresel sıcaklık artışını uzun vadede, sanayileşme öncesi döneme kıyasla 20C’nin altıyla sınırlamayı hedefliyorlar. Günümüzde hükümetler bu anlaşmanın ötesine geçerek, gelecek için net sıfır emisyon hedeflerini ilan ediyor, bu yönde emisyon azaltım politikalarını açıklıyorlar. Ülkemizin de 2053 için net sıfır emisyon hedef i bulunuyor. Akfen olarak dünya üzerindeki emisyon yönetimi politika ve trendlerini yakından takip ediyor, sürdürülebilirlik taahhütlerimiz arasına “Karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla araştırma planlama yapmayı” yerleştiriyor ve bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yılında emisyonlarımızı azaltmak konusunda verdiğimiz taahhüt doğrultusunda ilk aşama olarak mevcut durumumuzu ölçmek amacıyla ISO 14064-1:2018 standardına uygun Kapsam 1, Kapsam 2, Kapsam 3, Kapsam 4, Kapsam 5 ve Kapsam 6 sera gazı emisyonlarımızı hesapladık ve her yıl hesaplamalarımız devam etmektedir.

Akfen Yenilenebilir Enerji’ye ait santrallerimiz VCS, GS ve GCC sertifikalarına sahiptir. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde, sahip olduğu sertifikalar karbon salınımı yapan şirketlere satarak karbon emisyon dengelemesi yapıyor. Akfen Yenilenebilir Enerji HES santrallerinden üretilen yenilenebilir enerji ile raporlama yılında toplam 152.982 ton doğrulanmış karbon birimi satışı yapıldı.

 

Su Yönetimi

Yaşamın kaynağı ve başlangıcı olan su, ekosistemin korunması ve sürdürülebilir bir ekonomik faaliyetin yürütülmesi açısından son derece önem taşıyor. Hem canlı yaşamının hem de şirketlerin varlığını sağlaması için ana kaynaklardan olan su, iklim değişikliğinin ve su kaynaklarının kirlenmesinin bir sonucu olarak bugün Türkiye ve Dünya için kritik ve öncelikli olarak çözülmesi gereken bir sorun olarak kendisini gösteriyor. Suyun korunması ve doğru yönetimi konusu, gerçekleştirdiğimiz double materiality çalışması ile de önemini gösterdi ve Akfen için oluşturulan sürdürülebilirlik öncelikleri matrisinde, ikinci derecede örtüşme alanı içerisinde kendisine yer buldu. Doğaya ve ortak hedeflere uyumlu üretim anlayışımız ile tüm süreçlerimizde suyun verimli bir şekilde kullanılmasına özel önem veriyoruz.

 

Sıfır Atık Mavi Sözü

Akfen olarak, su kaynaklarının kirlenmesi ile mücadele etmek amacıyla T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Sıfır Atık Projesi kapsamında başlatılan Sıfır Atık Mavi Seferberliğine katılarak ‘Sıfır Atık Mavi Sözü’ verdik ve denizlerin kirlenmesinin engellenmesi için çalışma yapacağımızı taahhüt ettik. “Denizlerimizin ve kıyılarımızın kirlenmesini önlemeye, kirlilikle mücadeleyi özendirmeye, geliştirmeye ve katılımı artırmaya, gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir ortam bırakmaya, iyi bir çözüm geliştirmek için yaratıcılık, yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye, tek kullanımlık plastik tüketmek yerine alternatifleri kullanmaya, Sıfır Atık Mavi ile döngüsel ekonomiye destek olmaya söz veriyoruz.”