EN
TİKAV
Anasayfa / Sürdürülebilirlilik / TİKAV

TİKAV

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Akın Ailesi tarafından 15 Ocak 1999 tarihinde Ankara’da kuruldu. Akfen Holding toplum ihtiyacını dikkate alan stratejiler ile sürdürülebilir başarıyı hedeflerken sosyal sorumluluk çalışmalarıyla insana yatırım yapmaktadır. Sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek olan Akfen’de çalışanlar da TİKAV’ın çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek olmaktadır.

TİKAV sürekli gelişen bilgi çağında yeniliklere uyum sağlayabilen, toplumsal ve evrensel değerlere saygılı, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireylerin yetişmesi için sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek toplumsal fayda sağlamayı misyon edinmiştir. Bu misyon ile çeşitli konularda ve alanlarda projeler hayata geçirmektedir.

 

Bireysel Gelişim Programı (BGP)
Kurulduğu günden bu yana birçok farklı projeyi hayata geçiren TİKAV, 1999 yılından beri uyguladığı Bireysel Gelişim Programı (BGP) ile Türkiye’de bir ilke imza atmıştır. BGP kapsamında özellikle toplumsal ve ekonomik nedenlerle eğitim, kültür ve kişisel gelişim olanaklarına ulaşmada zorluk çeken üniversite öğrencilerine fırsat eşitliği sağlamayı amaç edinmiştir. Bu çerçevede; üniversite birinci sınıftan başlayarak dördüncü sınıfın sonuna kadar bursiyer öğrenciler çeşitli kişisel gelişim, yabancı dil ve bilgisayar eğitimlerine, kültür-sanat ve toplum hizmeti programlarına, ulusal ve uluslararası projelere, söyleşilere, mesleki programlara katılarak bilgi ve becerilerini zenginleştirmektedirler.

Bireysel Gelişim Programı ilk olarak 1999 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açılmıştır. 2003 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde; 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi üniversitelerinde uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında, eğitim kaynaklarına ulaşmada fırsat eşitliği yaratma hedefini benimseyen TİKAV, bu amaç doğrultusunda Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde on yılını doldurmuş üniversitelere yönelmiş ve Elazığ Fırat Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Erzurum Atatürk üniversitelerinde projeyi uygulamaya başlamıştır. 2014 yılından bu yana projeyi yalnızca Fırat Üniversitesi öğrencilerine uygulamaktadır. 1999 yılından bu yana bu proje kapsamında yaklaşık 300 gence ulaşılmıştır.

 

Ulusal Projeler

MIP İşbirliğinde Gerçekleşen Projeler:
TİKAV, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) ortaklığında Mersin’de farklı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmiştir. Bu projeler TİKAV koordinatörlüğünde MIP finansörlüğünde gerçekleşmiştir. 2010 yılında Mersin’in dağ köylerindeki 7-14 yaş aralığındaki 150’ye yakın öğrenciye “Eski Köye Yeni Âdet Projesi” ile bilgisayar kullanımı ve hijyen özbakım eğitimleri verilmiştir. 2011 yılında Akdeniz ilçesindeki anasınıfı öğrencilerinin velilerine “Anneler Okulu Projesi” uygulanmıştır. “Anneler Okulu Projesi” 2012 yılında Toroslar ilçesine bağlı köylerde devam etmiştir. Proje kapsamında yaklaşık 470 anneye ulaşılmıştır. 2013 yılında uyguladığımız “Mersin’de Muhtarlarla El Ele Projesi” ise 100 muhtarımıza doğrudan fayda sağlamıştır. Muhtarlara, İletişim Teknikleri, Etkili Liderlik, Resmi Yazışma Kuralları ve Bilgisayar kullanımı konularında seminerler verilmiştir.

2012– 2016 yılları arasında uygulanan proje kapsamında 7 okulun onarım çalışmaları yapılmıştır. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyacı olan okulların badana, boya ve tadilatı yapılarak toplumsal fayda sağlanmıştır. Ayrıca, binaların ihtiyacı olan eğitim materyalleri ve mobilya malzemeleri de bu proje bütçesinden karşılanmıştır Proje kapsamında 2012 yılında “Ortak Dilimiz Renkler Projesi” ile Mersin Kazanlı İlköğretim Okulu, 2013 yılında “Onarımı Bizden Okuması Sizden Projesi” ile Mersin Dikilitaş Anaokulu ve 2014 yılında da Mersin Halil Akgün İlk ve Orta Okulu’nun tadilatı yapılmıştır. Aynı proje kapsamında, 2015 yılında Mersin Toroslar Vali Sabahattin Çakmakoğlu ve Mimar Sinan Ortaokulu, 2016 yılında ise yılında ise Kuvayi Milliye ve Kıbrıs İlkokullarında uygulanmıştır. 2014 yılında uygulanan “İçimizdeki Engeller Projesi” ile engelliliğin bir mağduriyet olmadığı fikrini kazandırmak, engellilerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve engellilere fırsat eşitliği sağlamak için ailesinde engelli bulunan bireyleri bilinçlendirmek amaçlanmış, yıl içinde toplam 900 aileye ulaşılmıştır. 2015 yılında ise toplumsal fayda sağlamak amacıyla “Çalışma Yaşamı ve Kadın” ve “Aile İçi İletişim” konularında paneller düzenlenmiştir.

TÜGIAD Ankara Şubesi İşbirliğinde Gerçekleşen Projeler:

TÜGIAD Ankara Şubesi ortaklığında Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar ve  onlara refakat eden anneler için hazırlanan “Annem ve Ben Projesi” ile 2500 anne ve 2500 çocuğa ulaşılmıştır.

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. İşbirliğinde Gerçekleşen Projeler:

2017 yılında TİKAV ve  Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. iş birliğinde hayata geçirilen “Evde Okullu Olduk Projesi” ile 0-6 yaş aralığındaki çocukların bedensel, psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimlerine evde destek olma yöntemleri konusunda ebeveynleri bilgilendirmek ve okul öncesi eğitimin önemi hakkında farkındalık yaratmak hedeflenmiştir.

“Evde Okullu Olduk Projesi” ile daha sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için; eğitimi  okula bırakmayıp evde çocuklarla verimli vakit geçirilmesinin önemi ele alınmıştır. Proje kapsamında annelere 0-6 yaş grubu çocukların sağlık taramaları hakkında bilgi verilmiş ve çocuklarla nitelikli zaman geçirmenin yanında onların gelişim süreçlerine destek olabilecek ev içi aktivitelerle ilgili atölye çalışması yapılmıştır.

Daha sağlıklı bireyler yetiştirilmesine, aile içi iletişimin güçlenmesine, ülkemizde yaygınlaştırılmaya çalışılan okul öncesi eğitim çalışmalarına destek vermeyi amaçlayan ve Türkiye’de 15 farklı lokasyonda uygulanan bu proje kapsamında yaklaşık 1000 kişiye ulaşılmıştır.

2018’de hayata geçirilen “Önce Sağlık Projesi” Türkiye’de 17 farklı lokasyonda uygulanmıştır. Söz konusu lokasyonlar Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’ye bağlı aktif Hidro Elektrik Santralleri ve Güneş Enerjisi Santrallerinin bulunduğu kırsal bölgelerden oluşmaktadır.

Proje kapsamında, kırsal bölgede yaşayan 18 yaş üstü kadınlara ilkyardım, temel sağlık, kanser taraması, muayene rutinleri, kadın hastalıkları ve organ bağışı ile ilgili uygulamalı bir seminer verilerek ailenin temeli olan kadınların sağlık konusundaki farkındalıklarını artırmak amaçlanmıştır. Ayrıca, ülkemizde profesyonel olmayanlar tarafından yapılan yanlış sağlık müdahalelerinin önüne geçilmesine, muayenelere karşı olan önyargıların kırılmasına ve özellikle kadın hastalıkları konusunda zamanında gerekli önlemlerin alınmasına destek olmak hedeflenmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen 17 çalışma ile 1500 kişiye ulaşılmıştır.

2019 yılında 26 farklı lokasyonda aktif Güneş, Rüzgar ve Hidroelektrik Santral işletmesi bulunan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. finansörlüğünde  “Hijyen Sağlıktır Projesi” hayata geçirilmiştir. Bu seminerlerde kırsal bölgede yaşayan ve beden gücü ile çalışan kadınların sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan vücut ve besin hijyeni konularında bilinçlendirmek amaçlanmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen 23 çalışma ile 2000 kişiye ulaşılmıştır.

 

2020 yılında başlayan ancak pandemi sebebiyle 2022 yılında devam eden ve Türkiye’nin 27 farklı lokasyonunda uygulanan “Tasarruf Evimizde Gelecek Elimizde Projesi” ile Akfen bünyesine bağlı santrallerin bulunduğu bölgedeki mahallelerde/köylerde seminer düzenlenmiştir. Bu seminerlerde kırsal bölgede yaşayan kadınları, enerji türleri içerisinde maliyeti yüksek olan elektrik enerjisinin; ikame edilemeyen temel kaynağımız suyun akıllıca ve bilinçli kullanımı konusunda  bilgilendirerek hem ev ekonomisine hem de ülkenin ve dünyanın ekolojik dengesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Proje kapsamında gerçekleştirilen 23 çalışma ile 2500 kişiye ulaşılmıştır.

 

Uluslararası Gençlik Ödülü-Turkiye

Akfen Holding, TİKAV’ın temsili altında dünyada 14-24 yaşlarındaki tüm gençlerin katılabileceği 130’tan fazla ülke ve bölgede faaliyet gösteren gençlik gelişim programı olarak uygulanan Uluslararası Gençlik Ödülü Programı’na destek vermektedir. Ödül Programı ilk kez 1956 yılında Edinburgh Dükü Ödülü adı ile Birleşik Krallık’ta Edinburgh Dükü Prens Philip’in desteği ile başlamıştır. Rekabetten uzak bir atmosferde, gönüllülük esasına dayalı toplumsal hizmet bilincinin geliştirilmesini hedefleyen Uluslararası Gençlik Ödülü Programı, ülkemizde ilk defa 1995 yılında uygulanmaya başlamıştır. TİKAV, 2001 yılında Uluslararası Ödül Programı’nın (International Award for Young People) Bağımsız Operatörü olarak programı kendi bünyesindeki gençlere uygulama yetkisini almıştır.

2003 yılına kadar bu kapsamda programa destek veren Akfen Holding, 2003 – 2013 yılları arasında Gençlik Ödülü Derneği yapısı içinde programın ana sponsorluğunu üstlenmiştir. Gençlik Ödülü Derneği’nin faaliyetine son verilmiş; 1 Haziran 2013 – 9 Temmuz 2020 tarihleri arasında “The Duke of Edinburgh’s International Award – Türkiye” (DoEIA-TR) adıyla Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) Ulusal Ödül Operatörü olarak temsil edilmeye ve Ulusal Ödül Komitesi tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

9 Temmuz 2020’den bu yana “Uluslararası Gençlik Ödülü – Türkiye” (UGO-TR) adıyla Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) temsilinde uygulanmaya devam etmektedir.

Türkiye’de Ödül Programı’nı uygulamaya yetkili tek kurum olan TİKAV (Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı) , Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış Uluslararası Ödül Birliği’inin üyesidir.

Uluslararası Ödül Programı kapsamında bugüne kadar 13 milyondan fazla gence ulaşılmıştır. Şimdiye kadar toplamda 20.000’den fazla kişiye ulaşılan ülkemizde bugün 152 Ödül Merkezinde program aktif olarak uygulanmakta ve 5000’i aşkın genç programa katılmaktadır.

 

TİKAV Burs Programı

Akfen Holding, Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından “El Ele, Birlikte” projesiyle bölgeye yardımlarını çeşitli şekillerde sürdürmüştür. Kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın (TİKAV) koordinatörlüğünde eğitim alanında yardım planlamıştır.

Akfen-TİKAV Burs Programı kapsamında 1000 üniversite öğrencisine eğitimleri boyunca burs verilecek. Programdan yararlanabilmek için öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve evinin hasar görmüş veya yıkılmış olması, anne ve babasından birinin veya her ikisinin kaybetmiş olması, ailesinin deprem bölgesinde yaşıyor olması veya kronik hastalıkları var.

Burs programına 108.127 başvuru ile öğrencilerden gelen yoğun ilgi ile programın kapsamı genişletilmiştir.

Akfen Holding, programın ilk aşamasında 1000 öğrenciye burs sağlamıştır. Ancak yoğun başvuru üzerine Akfen Yenilenebilir Enerji ve Acacia Maden İşletmeleri de programa katılarak 1000’er öğrenciye daha burs sağlamıştır. Sonuç olarak, burs verilecek toplam öğrenci sayısı şu anda 3000’e ulaştı.

 

 

Çankaya Mahallesi, Kazım Özalp Mahalesi Koza Sokak No:26, Gazisomanpaşa, Ankara