EN
HİSSE SENEDİ HALKA ARZI
Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Hisse Senedi ve Tahvil Bilgisi / Hisse Senedi Halka Arzı

Hisse Senedi Halka Arzı

Akfen Holding A.Ş. pay halka arzına ilişkin 30.04.2010 tarih ve 4431 sayı ile uygun bulunmuş olan halka arz edilecek pay miktarında Şirketimiz tarafından değişiklik yapılması talebiyle SPK’ya yeniden başvurulmuş olup, 11.05.2010 tarih ve 4705 sayı ile SPK tarafından yeni halka arz miktarı uygun bulunmuştur. Halka arz edilecek pay miktarındaki değişiklikten ötürü izahnameye ve sirkülere ilişkin zeyil düzenlenmiş olup, buna ilişkin ek sirküler aşağıdadır.

 

Halka Arz Sirküleri

Sirkuler Tadil Metni

Pay izahnamesi

Esas sözleşme

Denetim raporu 1. Kısım

Denetim raporu 2. Kısım

Pro forma bağımsız güvence raporu

Hukukçu raporları

İzahname Tadil Metni

Değerleme Raporu

Akfen Holding Halka Arz Sonuçları