EN
SERMAYE ARTIRIM/AZALTIM VE TEMETTÜ ÖDEMELERİ
Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Hisse Senedi ve Tahvil Bilgisi / Sermaye Artırım/Azaltım Ve Temettü Ödemeleri
Sermaye Artırım/Azaltımları
Yıl Tarih Bedelsiz Sermaye Artırımı (%) Bedelli Sermaye Artırımı (%) Sermaye Azaltımı(%) Önceki Sermaye(TL) Yeni Sermaye(TL)
2010a 24.11.2010 29,47  – 112.384.000 145.500.000
2013 10.04.2013 100  – 145.500.000 291.000.000
2015b 22.01.2015 10 291.000.000 261.900.000
2016c 28.01.2016 5,66 261.900.000 247.080.686
2016 27.05.2016 169,98 247.080.686 667.080.686
2017d 16.02.2017 89,1 667.080.686 72.492.580
2018e 28.02.2018 820,34 72.492.580 667.180.686
2021f 05.11.2021 4,92 667.180.686 700.000.000

 

a) Akfen Holding’in 33.116.110 TL tutarındaki sermaye artırımı, ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle, 36 adet yabancı yatırımcıya tahsisli olarak, beher hisse bedeli 12 TL fiyattan TSP’de satılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.
b) Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı, 29.100.000 TL nominal bedelli geri alım programı kapsamında geri alınmış olan hisseler için gerçekleştirilmiştir.
c) Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı, 14.819.314 TL nominal bedelli geri alım programı kapsamında geri alınmış olan hisseler için gerçekleştirilmiştir.
d) Söz konusu sermaye azaltımı 16.02.2017 tarihinde gerçekleştirilen bölünme işlemi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
e) Söz konusu sermaye artırımı 28.02.2018 tarihinde gerçekleştirilen birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirilmiştir
f) Söz konusu sermaye artırımı 10.11.2021 tarihinde tamamlanan birleşme işlemi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

 

Sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesi

Temettü Ödemeleri
Yıl Dağıtım Tarihi Temettü Ödemeleri
2012 30.05.2013 25.529.166,46 TL
2013 15.05.2014 12.000.000 TL
2014 28.04.2015 20.000.000 TL