EN
TAHVİL ARACI
Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Hisse Senedi ve Tahvil Bilgisi / Tahvil Aracı

Tahvil İhracının Tamamlanması - 07.02.2020

İhraç Belgesi

Tahvil İhracının Tamamlanması - 20.11.2019

İhraç Belgesi

Revize İhraç Belgesi ve Eki – 16.03.2017

Tahvil Satışının Tamamlanması – 22.03.2017

İhraç Belgesi

Tahvil Satışının Tamamlanması – 06.01.2017

Aralık 2014 Tahvil İhracı Sonuçları

Aralık 2014 Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Aralık 2014 Onaylı Özet

Aralık 2014 Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni

Aralık 2014 İhraççı Bilgi Dokümanı Tek Metin

Mart 2014 Onaylı Özet

Mart 2014 Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

Mart 2014 Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu 1

Mart 2014 Onaylı Özet1

Mart 2014 Taslak İhraççı Bilgi Dokümanı

Mart 2014 Taslak Sermaye Piyasası Aracı Notu

Mart 2014 Taslak Özet

Ocak 2014 SPK Onay Yazısı

Ocak 2014 Onaylı İhraççı Bilgi Dokümanı

Ocak 2014 Onaylı Sermaye Piyasası Aracı Notu

Ocak 2014 Onaylı Özet

Ocak 2014 Tahvil İhracı Sonuçları

Ocak 2014 Taslak İhraççı Bilgi Dokümanı

Ocak 2014 Özet

Ocak 2014 Sermaye Piyasası Aracı Notu

Kurul Kayıt Belgesi

İzahname

İzahname Ek1

İzahname Ek2

İzahname Ek3

Akfen Holding 2012 Yılı Tahvil İhracı İzahname Metni

Akfen Holding 2012 Yılı Tahvil İhracı Sirküler Metni

Kurul Kayıt Belgesi

2011 Yılı Tahvil İhracı İzahname Metni

2011 Yılı Tahvil İhracı İzahname Ek – Hukukçu Raporu

2011 Yılı Tahvil İhracı Sirküler Metni

İzahname

İzahname Tadil Metni

İzahname Metni

İzahname Ek1

İzahname Ek2

SPK Tahvil Kayit Belgesi

Ticaret Sicil Tescil Belgesi

Ana Sozlesme

Sirküler