EN
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI
Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Bilgilendirme Politikası

AKFEN HOLDİNG A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

A.Amaç, Yetki ve Sorumluluk

Akfen Holding A.Ş. (Şirket), Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, pay sahiplerinin, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanlarının Şirketle ilgili gelişmeler hakkında tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir bir şekilde ve en düşük maliyetle bilgilendirilmesi için bir Bilgilendirme Politikası uygular.

Akfen Holding A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar Şirket’in Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin sorumluluğundadır.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI