EN
ÖZET MALİ VERİLER
Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Mali Tablo ve Faaliyet Raporları / Özet Mali Veriler
Akfen Holding – Özet Oransal Konsolide Veriler
ABD$ milyon 2022 2021* 2020* 2019 2018
Ciro 306 316 380 268 391
Düzeltilmiş FAVÖK 230 258 227 141 121
Düz. FAVÖK Marjı 56% 60% 50% 46% 30%
Net Kar 238 324 16 96 129
Yatırımlar 20 20 157 197 304
Toplam Varlıklar 2.761 2.961 4.204 2.640 3.008