EN
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Anasayfa / Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgisi / Genel Kurul Toplantıları

26.12.2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Ek Esas Sözleşme Tadil Metni

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

10.11.2021 - Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ek-1 Birleşme Sözleşmesi

Ek-2 Birleşme Raporu

Ek-3 Esas Sözleşme Tadil Metni

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu - 13.04.2020

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu - 13.04.2020 - Ek

Genel Kurul Toplantısı - 05.03.2019 - Hazirun

Genel Kurul Toplantısı - 05.03.2019 - Tutanak

Genel Kurul Toplantısı Sonucu - 07.03.2019 - Ek

Genel Kurul Toplantısı Ekler

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul İlanı

Birleşme Sözleşmesi

Birleşme Bilançosu

Tutanak

Tutanak Ek 1

Tutanak Ek 2

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu – 03.07.2017

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu – 16.02.2017

Bölünme Sözleşmesi

Bölünmeye İlişkin Kısmi Bölünme Raporu

31.05.2016 tarihli Bölünme Bilançosu

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı Tadil Metni

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul toplantı Tutanağı

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazır Bulunanlar Listesi

Akfen Holding Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Akfen Holding Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Vekaletname

Akfen Holding Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazır Bulunanlar Listesi

Kar Dağıtım Tablosu

Akfen Holding – 2014 Olağan Genel Kurul Daveti

Akfen Holding – 2014 Olağan Genel Kurul Gündemi

Vekaletname

Akfen Holding – 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazır Bulunanlar Listesi

Akfen Holding Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Akfen Holding Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Vekaletname

Akfen Holding Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

Esas Sözleşme Tadil Metni

Geri Alım Programı

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazır Bulunanlar Listesi

Kar Dağıtım Tablosu

Akfen Holding – 2013 Olağan Genel Kurul Daveti

Akfen Holding – 2013 Olağan Genel Kurul Gündemi

Vekalet

Akfen Holding – 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Akfen Holding – 2013 Faaliyet Raporu

Akfen Holding – 2013 Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar

Kar Dağıtım Tablosu

Kar Dağıtım Tablosu

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Akfen Holding Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Akfen Holding Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

Akfen Holding Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname Örneği

Ek Akfen Holding A.Ş. Şirket Paylarının Geri Alım Programı Tadili

Akfen Holding Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Hazirun Cetveli

İç Yönerge

Esas Sözleşme Tadil Metni

Kar Dağıtım Tablosu

Akfen Holding – 2012 Olağan Genel Kurul Daveti

Akfen Holding – 2012 Olağan Genel Kurul Gündemi

Vekaletname

Akfen Holding 2012 – Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Akfen Holding 2012 – Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Esas Sözleşme Tadil Metinleri

Akfen Holding 2012 – Faaliyet Raporu

Akfen Holding 2012 – Denetçi Raporu

iç yönerge

Akfen Holding – 2011 Olağan Genel Kurulu Davet

Akfen Holding – 2011 Olağan Genel Kurulu Gündemi

Vekaletname

Akfen Holding 2011 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Akfen Holding Bilgilendirme Politikası

Akfen Holding Etik Kurallar

Akfen Holding Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2011

Esas Sözleşme Tadil Metinleri

Akfen Holding Faaliyet Raporu – 31.12.2011

Akfen Holding 2011 Denetçi Raporu

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Genel Kurul Hazirun Cetveli

Esas Sözleşme Tadil Metni

AKFEN HOLDİNG – 24 MAYIS 2011 GENEL KURUL DAVET

AKFEN HOLDİNG – 24 MAYIS 2011 GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

AKFEN HOLDİNG – 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL VEKALETNAMESİ

AKFEN HOLDİNG DENETÇİ RAPORU

AKFEN HOLDİNG 2010 YILI FAALİYET RAPORU

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DAVET

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEM (VEKALETNAME)

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

AKFEN HOLDİNG A.Ş. GERİ ALIM PROGRAMI

Hazirun Cetveli – 12.09.2011

Genel Kurul Toplantı Tutanağı – 12.09.2011

Akfen Holding Esas Sözleşme Tadil Metni – 12.09.2011

Akfen Holding Şirket Payları Geri Alım Programı

15 HAZİRAN 2011 OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN

15 HAZİRAN 2011 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

15 HAZİRAN 2011 GENEL KURUL DAVET

15 HAZİRAN 2011 GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

AKFEN HOLDİNG – 2010 YILI GENEL KURUL VEKALETNAMESİ

AKFEN HOLDİNG DENETÇİ RAPORU

AKFEN HOLDİNG 2010 YILI FAALİYET RAPORU

Akfen Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni (Genel Kurul Toplantı Tutanağı – 1 Numaralı Ek)

14 Ekim 2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

14 Ekim 2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Tescil Belgesi

14 Ekim 2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli

SPK ve Bakanlık Tarafından Onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metinleri

14 Ekim 2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündem ve Davet

14 Ekim 2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul – Vekaletname

14 Ekim 2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul SPK ile Bakanlık Onayına Sunulan Tadil Metinleri