EN
LİMAN İŞLETMECİLİĞİ
Anasayfa / Yatırımlar / Liman İşletmeciliği

LİMAN İŞLETMECİLİĞİ

Türkiye’nin en büyük limanı olan Mersin Uluslararası Limanı (“MIP”) coğrafi konumu, kapasitesi, geniş hinterlandının yanısıra yurtiçi ve yurtdışına olan çok modlu bağlantı kolaylığının sağladığı avantajlarla, yalnız Türkiye’nin değil Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in de en önemli limanlarından biri konumundadır.

T.C. Devlet Demiryolları’nın (“TCDD”) sahip olduğu Mersin Limanı’nın 36 yıl süreyle işletme hakkı devrine ilişkin ÖİB ’nin açmış olduğu ihalede 755 milyon ABD doları ile en yüksek teklifi vererek kazanan PSA-AKFEN Ortak Girişim Grubu %50-50 ortaklık yapısıyla 9 Mayıs 2007 tarih ve 6804 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan olunmak suretiyle MIP’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

MIP, 11 Mayıs 2007’de ÖİB ve TCDD ile imzaladığı imtiyaz nitelikli “Mersin Limanı’nın 36 Yıl Süre ile İşletilmesine Dair İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi” ile Mersin Limanı’nı işletmek üzere TCDD ’den devralmıştır.

Dünyanın en büyük liman işletmecilerinden biri olan ortağımız PSA International, 1972 yılında Singapur’da kurulmuştur. PSA International’ın Singapur terminalleri dünyanın en büyük aktarma merkezi olarak faaliyet göstermektedir. MIP, Akfen Holding ve PSA’nın gücüyle hizmet kalitesini artıracak iş planı ortaya koyarak hem müşterilerine hem de şehir ve ülke ekonomisine yarar sağlamayı hedeflemektedir.

Ekim 2017’de Akfen Holding’in gerçekleştirdiği %40 hisse satışı ile IFM Investors şirkete ortak olmuştur.

Yaklaşık 1.100.000 m2 alana sahip olan Mersin Limanı’nda toplam uzunluğu 3.255 mt olan 25 rıhtım bulunmaktadır. Konteyner, kuru ve sıvı dökme yük, genel kargo, proje kargo, Ro-Ro, yolcu, canlı hayvan gemilerine hizmet verilen limanda, -15 (eksi onbeş) metre drafta kadar olan gemilere hizmet verilebilmektedir.

Mersin Limanı, tüm denizcilik ve terminal hizmetlerini verebilen bir limandır. Serbest Bölge’ye komşu olması nedeniyle de eksiksiz bir liman olma özelliği taşımaktadır.

Yeni Mah 101. Cad 5307. Sok No:5 33100 Mersin/Türkiye

+90 324 241 29 00