EN
MADENCİLİK
Anasayfa / Yatırımlar / Madencilik

MADENCİLİK

Türkiye’nin en büyük açık ocak bakır madeni

2007 yılında İzbir Madencilik tarafından kurulan şirkete, İlbak Madencilik 2011’de ortak olmuştur. Akfen Grubu ise 2016 yılında %30 pay ile ortaklığa katılmıştır. Şirket, sonrasında faaliyetlerini Akfen Holding, İlbak Madencilik ve İzbir Madencilik ortaklığında sürdürmüştür. Acacia Maden Kastamonu ilinde Gökırmak bakır madeninini işletmektedir.

Yatırımlarının tamamı yerli sermayeden oluşan Acacia Maden İşletmeleri A.Ş., ülkemiz doğal kaynaklarını hiçbir kısıtlamaya gitmeden azami verimlilik ile ekonomiye kazandırmaya, altyapısını güçlendirmeye, etik değerlere saygılı ve sürdürülebilir madencilik ilkesi ile uluslararası standartlarda çalışmalara devam etmektedir.

Türkiye için önemli bir maden projesi olan Acacia Maden, 2019 Mart ayı itibariyle üretime başlamıştır.

22 Temmuz 2022 tarihinde, Akfen Holding’in Acacia’da bulunan %4,5 payı Bacacı Uluslararası Ticaret Yatırımları ve Yönetim A.Ş.’ye devredilmiştir. İlbak Madencilik tarafından da aynı oranda pay devri yapılması sonrasında Bacacı, Acacia Maden’de %9 oranında pay sahibi haline gelmiştir.

Mart 2023 itibariyle İzbir Maden’e ait %40 hisse payı, Akfen Holding ve İlbak Holding tarafından eşit oranda devralınmıştır. Akfen Holding, Acacia Maden’de %45,5 oranında pay sahibi haline gelmiştir.

Kazım Özalp Mah. Karaca Sok. No: 32/7 Gaziosmanpaşa - Çankaya, Ankara/ Türkiye

+90 312 440 99 82